Eksempler på Pers hjemmesider:

2.825 fotos fra en togrejse på 9.450 km

http://www.itu.dk/people/pbras/orientekspressen/

5.037 km (2.720 sømil) med skib til Grønland

http://www.itu.dk/billedarkiv/pbras/krydstogt/

40.000 fotos samlet i et billedarkiv

http://www.itu.dk/billedarkiv/

En hjemmeside for en hund

http://www.itu.dk/people/pbras/pbrasSoffi.html

Grundejerforeningen Bellevuekrogen

http://bellevuekrogen.com/

En pensionistforening, Klub 60+

http://www.klub60plus.dk/

Børnebørnene

http://www.linvald.com/Esther/

Atriumhusene Ved Bellevue Bugt

 

Almas sygehistorie fra Dansk Folkeminde Samling

 
En forskers hjemmeside